Ubytování

12 nově vybavených dřevěných chatek (srubů), zařízených lednicí, skříní, stolem se čtyřmi židlemi, nočními stolky, lampičkami a venkovní lavicí. V přízemí tři lůžka a v patře tři matrace. Lůžkoviny jsou v ceně. Možnost dovést si vlastní varnou konvici, jiné elektrospotřebiče nejsou v chatkách povolené.

Chatky číslo 4-15

3 „retro“ chatky , zařízené retro nábytkem – 5 lůžek ve dvou oddělených ložnicích, lednice, jídelní stůl, lavice, 2x skříň, venkovní lavice. Lůžkoviny jsou v ceně. Součástí chatky je sociální zařízení – sprcha + WC a umyvadlo.

Retro chatka se sociálním zařízením č. 1-3

70 stanových stání, lze parkovat u stanu.

25 karavanových stání , k dispozici je elektrická přípojka, bohužel nedisponujeme výlevkou na chemické wc.

Pro ubytované je k dispozici nové společné sociální zařízení se sprchami.

Provozní řád Autokempu Prunéřov­­­­­­­­­­­­
 1. V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci (baru), předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování
 2. Všichni ubytovaní, kromě ubytovaných v chatkách, dostanou při placení na recepci kromě účtenky identifikační štítek, který jsou povinni umístit na viditelném místě (palubní deska auta, lano u stanu atd.).
 3. Nástup na pobyt je ve 14:00 hod., pokud není dohodnuté jinak. Host je povinen opustit v den skončení pobytu chatku nejpozději do 10:00 hod., prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00 hodin.
 4. Při ukončení pobytu v chatce musí host zhasnou světla, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci areálu. Chatka musí být vrácena ve stavu v jakém byla přijata, případné poškození hlaste neprodleně na recepci. Pokud bude po skončení pobytu nutný mimořádný úklid, je ubytovaný povinen ho uhradit. Cena tohoto úklidu je 500,- Kč. Pokud ubytovaný potřebuje v průběhu pobytu úklid, je možné si zapůjčit úklidové prostředky a náčiní buď dopoledne u uklízečky nebo na recepci.
 5. V chatkách není povoleno bez souhlasu správce kempu přemísťovat nábytek ani jinak nic měnit. Zejména vynášet nábytek z chatky není povoleno. V chatkách platí zákaz kouření.
 6. Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Žádáme hosty, aby třídili odpad, k tomuto účelu jsou po celém areálu rozmístěné nádoby.
 7. V době od 22:00 do 7:00 je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se doba nočního klidu mění od 1:00 do 7:00 hodin.
 8. Autokemp Prunéřov je rodinný kemp, proto netolerujeme hlučné oslavy v ubytovacím prostoru v době nočního klidu.
 9. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených.
 10. Je striktně zakázáno používat v chatkách vlastní elektrospotřebiče (přímotopy, ponorné, či jiné vařiče, vyjma varných konvic).
 11. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. Provozovatel neručí za ztráty a škody způsobené třetí osobou.
 12. Veškeré vybavení jako např. houpačky, klouzačky, apod. lze využít pouze a jen na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme hosty, aby nenechávali děti bez dozoru.
 13. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta, vrací ubytovatel peníze pouze poměrnou část na základě lékařské zprávy.
 14. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší „Provozní řád v kempu“, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500,- Kč nebo dle skutečné výše.

Tento Provozní řád platí od 1.1. 2023

Storno podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • Zrušení zdarma (bez storno poplatku) 30 dní před příjezdem
 • 20 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 21 dní před příjezdem 
 • 40 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem 
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem 

Doplňující obchodní podmínky

1. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu autokemp-prunerov@email.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.