Ubytování

12 nově vybavených dřevěných chatek (srubů), zařízených lednicí, skříní, stolem se čtyřmi židlemi, nočními stolky, lampičkami a venkovní lavicí. V přízemí tři lůžka a v patře tři matrace. Lůžkoviny jsou v ceně. Možnost dovést si vlastní varnou konvici, jiné elektrospotřebiče nejsou v chatkách povolené.

Chatky číslo 4-15

3 „retro“ chatky , zařízené retro nábytkem – 4 lůžka ve dvou oddělených ložnicích, lednice, jídelní stůl, lavice, 2x skříň, venkovní lavice. Lůžkoviny jsou v ceně. Součástí chatky je sociální zařízení – sprcha + WC a umyvadlo.

Retro chatka se sociálním zařízením č. 1-3

70 stanových stání, lze parkovat u stanu.

25 karavanových stání , k dispozici je elektrická přípojka.

Pro ubytované je k dispozici společné sociální zařízení se sprchami.

Autokemp Prunéřov

Prunéřov 838, 432 01 Kadaň ǀ www.autokemp-prunerov.cz ǀ autokemp-prunerov@email.cz

Provozní řád Autokempu Prunéřov­­­­­­­­­­­­

 • V prostoru kempu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci (baru), předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování
 • Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit nebo změnit bez stornopoplatku, a to nejméně 30 dnů před oznámeným dnem příjezdu. 20 % strhne ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu, 40 % ze zaplacené zálohy strhne, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu, 70 % ze zaplacené zálohy strhne, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, 100 % ze zaplacené zálohy strhne, dojde-li ke stornování méně než 3 dny před termínem nástupu, nebo zájemce nenastoupí k pobytu v den příjezdu.
 • Při odjezdu z areálu a zpětném návratu se host prokáže účtenkou – dokladem o zaplacení pobytu.
 • Klíče od chatek je k dispozici od 14:00 hod., pokud není dohodnuté jinak. Host je povinen opustit v den skončení pobytu chatku nejpozději do 10:00 hod., prostor pro stany a karavany nejpozději do 12:00 hodin.
 • Při ukončení pobytu v chatce musí host zhasnou světla, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci areálu.
 • V chatkách není povoleno bez souhlasu správce kempu přemísťovat nábytek ani jinak nic měnit. V chatkách platí zákaz kouření.
 • Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Žádáme hosty, aby třídili odpad, k tomuto účelu jsou po celém areálu rozmístěné nádoby.
 • V době od 22:00 do 7:00 je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se doba nočního klidu mění od 1:00 do 7:00 hodin.
 • Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených.
 • Je striktně zakázáno používat v prostoru kempu vlastní elektrospotřebiče (přímotopy, ponorné, či jiné vařiče, vyjma varných konvic).
 • Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. Provozovatel neručí za ztráty a škody způsobené třetí osobou.
 • Veškeré vybavení jako např. houpačky, klouzačky, trampolína apod. lze využít pouze a jen na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme hosty, aby nenechávali děti bez dozoru.
 • Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta, vrací ubytovatel peníze pouze poměrnou část na základě lékařské zprávy.
 • Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší „Provozní řád v kempu“, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500,- Kč nebo dle skutečné výše.

Tento Provozní řád platí od 1.1. 2020